Hot News :

โครงการครอบครัวอบอุ่นสู่ชุมชนเข้มแข็ง

วันศุกร์, 26 มิถุนายน 2563 10:53

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น.
กองสวัสดิการสังคม อบต.โนนกลาง จัดโครงการครอบครัวอบอุ่นสู่ชุมชนเข้มแข็ง 
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ