ตู้ปันสุข

วันพฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2563 14:48

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง โดย ส.ต.ท.สุทธิชัย สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้จัดทำ "ตู้ปันสุข" เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 (covid19) "หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีใส่ตู้แบ่งปัน"ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ