วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เข้าร่วมพิธีรับสิ่งของพระราชทานจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เราทำความดี ด้วยหัวใจ ณ ที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วันพุธ, 13 พฤศจิกายน 2562 13:53

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เข้าร่วมพิธีรับสิ่งของพระราชทานจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เราทำความดี ด้วยหัวใจ ณ ที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ