อบต.โนนกลาง ร่วมกับ รพ.สต.หนองไฮ ฉีดพ่นหมอกควัน

วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2562 09:33

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไฮ พ่นหมอกควัน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ