Hot News :

ประชุมคณะกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล อบต.โนนกลาง

วันพฤหัสบดี, 04 กรกฎาคม 2562 13:01

วันที่ 4 กรกฏาคม 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้มีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาโครงการฯ ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไฮ 

และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขตำบลนกเต็น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ