Hot News :

ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2562

วันศุกร์, 31 พฤษภาคม 2562 16:01

     ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 องค์การบริการส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ