Hot News :

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร ในโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันพุธ, 15 พฤศจิกายน 2566 14:45

นที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ให้การต้อนรับและให้ความรู้แก่ คณะครูนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโดมประดิษฐ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไฮ ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสเข้าศึกษาเรียนพืชสมุนไพร ในโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2566 เพื่อให้เด็กนักเรียน และคุณครูที่ได้เรียนรู้ลักษณะสมุนไพรแต่ละชนิด ชื่อสมุนไพร สรรพคุณ ประโยชน์ของสมุนไพร วิธีการปลูก การบำรุงรักษา และวิธีการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในชีวิตประจำวัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ