Hot News :

โครงการรณรงค์ชุมชนสะอาด ปราศจากลูกน้ำยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566 10:01
วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ชุมชนสะอาด ปราศจากลูกน้ำยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรักษาความสะอาด ถนน ร่องระบายน้ำ สถานที่ท่องเที่ยว สวนสาธารณะ อาคาร บริเวณชุมชน บ้านช่อง ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม
ในการนี้มีคณะผู้บริหาร ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนฝ่าย และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในตำบลโนนกลาง ทั้ง 12 หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการ

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ