กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย (ปัญหาเด็กติดในรถยนต์) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ในพื้นที่รับผิดชอบของตำบลโนนกลาง

วันพฤหัสบดี, 14 กันยายน 2566 14:52
วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลางมอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย (ปัญหาเด็กติดในรถยนต์) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ในพื้นที่รับผิดชอบของตำบลโนนกลาง จำนวน 4 ศูนย์ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจันทร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไฮ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโดมประดิษฐ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนกเต็น ในระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2566 เพื่อการฝึกฝนให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือเบื้องต้นได้ เช่น สอนการเปิดประตู การบีบแตร การร้องขอความช่วยเหลือ นอกจากนี้ยังรวมถึงการกำหนดบทบาทหน้าที่ครูหรือเจ้าหน้าที่ ให้มีความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่มากยิ่งขึ้น

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ