โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพุธ, 13 กันยายน 2566 14:50
วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในเขตำบลโนนกลาง มีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธี และเพื่อให้ประชาชนมีทักษะอาสาสมัครหมอหมู่บ้านในการดูแลสุขภาพ คัดกรองโรคและรักษาโรคเบื้องต้น
ในการนี้มีคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนฝ่าย พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนในตำบลโนนกลาง ทั้ง 12 หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการ

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ