โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566

วันอังคาร, 25 เมษายน 2566 08:40

วันที่ 25 เมษายน 2566  โดย นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน และเป็นการสร้างความสามัคคีในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง 

       ในการนี้มี คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกอง พนักงานส่วนตำบลโนนกลาง เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

#สำนักปลัด#

#องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง#

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ