โครงการฝึกอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566

วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566 13:11

วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง โดย นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ และลูกจ้างมีจิตสำนึก ค่านิยมและวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ส่งผลให้หน่วยงานปลอดการทุจริตคอร์รัปชั่นมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ใสสะอาด และเป็นการเสริมสร้างพฤติกรรม วิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใสของหน่วยงานองค์กรภาครัฐ

ในการนี้มี คณะผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกอง พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ