Hot News :

โครงการฝึกอบรมความรู้และเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

วันอังคาร, 24 มกราคม 2566 08:46
วันที่ 24 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง โดย นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการฝึกอบรมความรู้และเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยรูปแบบต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และอุดมการณ์ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ มีทักษะการปฏิบัติงาน ในเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการป้องกันแ… See more

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ