Hot News :

โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

วันพุธ, 31 สิงหาคม 2565 09:58
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้หญิงสามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้ และศึกษารูปแบบการตรวจเต้านมด้วยตนเอง อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการค้นพบมะเร็งเต้านมเริ่มแรก โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนฝ่าย ผู้อำนวยการกอง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตัวแทนสตรี ทั้ง 12 หมู่บ้านของตำบลโนนกลางเข้าร่วมโครงการ ณ อาคาร อปพร.องค์การบริหารตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ