Hot News :

โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ประจำปี 2565

วันอังคาร, 30 สิงหาคม 2565 09:43
วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้จัดโครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน และประชาชนทั่วไปปฏิบัติตามกฎจราจร สร้างความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน และเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางจราจรที่เกิดขึ้นภายในรั้วโรงเรียนและเขตชุมชน โดยการเดินรณรงค์จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนกเต็น หมู่ 4 ผ่านกลางหมู่บ้านนกเต็น สิ้นสุดกิจกรรมที่หน้าโรงเรียนบ้านนกเต็น โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนฝ่าย ผู้อำนวยการกอง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประชาชนบ้านนกเต็น หมู่ 4 และคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านนกเต็น เข้าร่วมโครงการ ณ บ้านนกเต็น หมู่ 4 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ