โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565

วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565 09:01
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด กระตุ้นให้เกิดภาวะตื่นตัว การเกรงกลัวพิษภัยจากยาเสพติด และเพื่อให้เกิดการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในชุมชน โดยมีคณะบริหาร หัวหน้าส่วนฝ่าย ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างนักเรียนโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม นักเรียนโรงเรียนบ้านนกเต็น และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไฮ (เมฆวิทยาคาร) เข้าร่วมโครงการ ณ อาคาร อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ