Hot News :

โครงการเพิ่มพูนทักษะองค์กรสตรี ประจำปี 2565

วันพุธ, 10 สิงหาคม 2565 15:05
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานเปิดโครงกาเพิ่มพูนทักษะองค์กรสตรี ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักและองค์ความรู้เรื่องบทบาท ขององค์กรสตรี และเสริมสร้างการพัฒนาทักษะ ด้านกระบวนการจัดการของกลุ่มสตรี โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนฝ่าย ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลโนนกลาง และตัวแทนกลุ่มสตรีประจำตำบลโนนกลางทั้ง 12 หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการ ณ อาคาร อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ