โครงการส่งเสริมการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ

วันพฤหัสบดี, 07 กรกฎาคม 2565 08:02
วันที่ 7 กรกฏาคม 2565 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุดูแลสุขภาพและแก้ปัญหาด้านสุขภาพ โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนฝ่าย ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลโนนกลาง และผู้สูงอายุในตำบลโนนกลาง เข้าร่วมโครงการ ณ อาคาร อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ