โครงการจัดงานบทบาทพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน (กิจกรรมค่ายศิลปะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์)

วันศุกร์, 24 มิถุนายน 2565 09:03
วันศุกร์ที่ 24 มิ.ย.65 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานเปิดโครงการจัดงานบทบาทพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน (กิจกรรมค่ายศิลปะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิเด็กและเยาวชน มีจินตนาการในการสร้างสรรค์ มีทักษะงานด้านศิลปะ และมีความคิดสร้างสรรค์ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลโนนกลาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู นักเรียนโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ