ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบล ครั้งแรก

วันพฤหัสบดี, 06 มกราคม 2565 09:44
วันที่5ม.ค.65 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบล ครั้งแรก โดยนายอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธานในพิธีเปิด
เพื่อเลือก ประธาน สภา อบต. /รองประธานสภา อบต. และเลขานุการ สภา อบต.
ผลการเลือก
นายหมุน พูลมาก ประธานสภาฯ
นายสุพจน์ สายสมบัติ รองประธานสภาฯ
นางสาวปนิตา โทมา เลขานุการ สภาฯ

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ