โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และเพิ่มศักยภาพ อปพร.

วันพุธ, 08 กันยายน 2564 12:52

วันที่ 7 ก.ย.64 ส.ต.ท. สุทธิชัย สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้เปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และเพิ่มศักยภาพ อปพร. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ดำเนินงานโดยสำนักปลัด

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ