โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชนและสถานศึกษา

วันพุธ, 01 กันยายน 2564 16:07

วันที่ 1 กันยายน 2564 ส.ต.ท. สุทธิชัย สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้เปิดโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชนและสถานศึกษา ดำเนินงานโดยสำนักงานปลัด

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ