โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพตำบลโนนกลาง(อาชีพช่างติดตั้งจานดาวเทียม)

วันพฤหัสบดี, 26 สิงหาคม 2564 14:57

วันที่ 26 ส.ค.64 ส.ต.ท.สุทธิชัย สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้เปิดโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพตำบลโนนกลาง (อาชีพช่างติดตั้งจานดาวเทียม) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ดำเนิงานโดย กองสวัสดิการสังคม

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ