Print this page

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและปฐมพยาบาลเบื้องต้น เด็กจมน้ำ

วันพฤหัสบดี, 15 กรกฎาคม 2564 12:32

วันที่ 9 ก.ค.2564 ส.ต.ท.สุทธิชัย สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้เปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและปฐมพยาบาลเบื้องต้น เด็กจมน้ำ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ดำเนินงานโดยกองการศึกษา ฯ

Image Gallery