Print this page

โครงการฝึกอาชีพช่างไฟฟ้า

วันพุธ, 23 กันยายน 2563 15:02

วันที่ 15-16 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้ดำเนินโครงการฝึกอาชีพช่างไฟฟ้า   อบต.โนนกลาง

Image Gallery