Print this page

โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำน้ำพริกภูกระแต

วันศุกร์, 28 สิงหาคม 2563 14:59

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพการทำน้ำพริกภูกระแต   บ้านโนนกลาง หมู่ที่ 11

Image Gallery