Hot News :

ตารางรายงานการเข้ารับการอบรม ของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง 2561

วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2562 12:01

ตารางรายงานการเข้ารับการอบรม ของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง 2561

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ