รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2562 รอบเดือน เมษายน

วันพฤหัสบดี, 27 มิถุนายน 2562 15:01

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2566 รอบเดือน เมษายน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ