รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2561 รอบเดือน เมษายน

วันพฤหัสบดี, 27 มิถุนายน 2562 14:30

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2561 รอบเดือน เมษายน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ