รายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันศุกร์, 08 มกราคม 2564 13:47

รายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ