Hot News :

รายงานผลดำเนินการตามนโยบายด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566) ครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ 2565

วันจันทร์, 04 เมษายน 2565 11:04

รายงานผลดำเนินการตามนโยบายด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566) ครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ 2565

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ