Hot News :

นโยบายด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 3ปี (พ.ศ.2564-2566)

วันพุธ, 13 มกราคม 2564 12:38

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เรื่อง นโยบายด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566)

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ