รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณปี 2562 รอบ 6 เดือน

วันพฤหัสบดี, 02 พฤษภาคม 2562 10:44

     ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำรายงานการรายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณปี 2562 รอบ 6 เดือนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ