Hot News :

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564

วันจันทร์, 01 มีนาคม 2564 13:18

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ..2564

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ