ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลโนนกลาง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม 2563

วันศุกร์, 10 มกราคม 2563 10:52

ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลโนนกลาง เรื่อง   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม 2563

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ