Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เรื่องมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปี 2563

วันพุธ, 01 เมษายน 2563 12:46

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เรื่องมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปี 2563

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ