แผนการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และการส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันพุธ, 19 มิถุนายน 2562 11:06

แผนการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและการส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนกลาง อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ