Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน พ.ศ.2564

วันพุธ, 27 มกราคม 2564 16:59
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน พ.ศ.2564

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ