แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

วันพุธ, 01 เมษายน 2563 13:06

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ